Devatenáctý ročník Ceny Olgy Havlové

20.03.2013 19:56

Nominace osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním, přijímá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové do 15. dubna.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil devatenáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 15. dubna navrhovala kandidáty. Na Cenu lze nominovat osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním.
Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2013 se uskuteční 13. května v Museu Kampa. Letošní slavnost proběhne v rámci Roku Olgy Havlové, který vyhlásila nadace v souvislosti s připomenutím 80. výročí narození paní Olgy.  
Znáte ve svém okolí někoho, kdo pracuje ve prospěch potřebných?“, ptá se MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Pošlete nám jeho nebo její příběh.  O výběru letošního laureáta rozhodne porota,“ dodává ředitelka.
Nominace lze zasílat emailem na vdv@vdv.cz nebo poštou Nadaci Olgy Havlové. Nominační formulář je zveřejněn na stránkách nadace:  http://www.vdv.cz/programy/cena-olgy-havlove/.  
Cenu poprvé vyhlásila Olga Havlová v roce 1995, aby upozornila na život lidí se zdravotním postižením. „Jejich síla překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací“, řekla v roce 1995 Olga Havlová. Kromě ocenění vynikajících jednotlivců v péči o lidi se zdravotním postižením, je cílem slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové také propagace úlohy nestátních neziskových organizací v podmínkách České republiky, poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří činnost Nadace Olgy Havlové umožnili.
Seznam nositelů ceny a další podrobné informace jsou uvedeny na www.vdv.cz.
 
Klíčová slova: