Deprese u seniorů a deprese jako příznak demence

Online přednášku s MUDr. Václavou van der Meijs pořádá 12. června Gerontologický institut. Přednáška je zdarma, je třeba se předem zaregistrovat.

Deprese představují ve vyšším věku velmi závažnou poruchu podílející se na snížení kvality života postižených i jejich nejbližších příbuzných, ale také zvyšující mortalitu. Ve stáří ovlivňují obraz deprese faktory, které jsou v mladším a středním věku vzácnější. Jedná se především o přidružená tělesná onemocnění a změnu životní situace.

Výrazný vliv na vznik deprese má ztráta životního partnera. Osamělost je pak rizikový faktor vzniku depresí, závislostí i zvýšené sebevražednosti seniorů.

Deprese ve stáří má jiný obraz než v časnějších etapách života. Často dochází k přehlédnutí nebo bagatelizaci obtíží, jejich vysvětlováním životní situací, což vede k tomu, že většina seniorů buď vůbec nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jim nedostane adekvátní léčby. Svou roli hraje z části i stigma psychiatrie, které mezi seniory přetrvává.

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu) 

Termín: 12. 06. 2020 od 09:00 do 11.00 hod. (vstup do učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky)

Cena: Zdarma

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/1gmeo-GQVkeSu6Wmq9N-Sptsp2sK9jj-dm4MzHD9s3nA/edit

(pakliže se chcete zúčastnit, prosím vyplňte tento krátký registrační formulář)

Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a email. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky doporučujeme mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. 

Pro přístup přes mobilní telefon Android je nutné mít staženou a nainstalovanou aplikaci ClickMeeting Webinars, přes internetový prohlížeč v mobilu (tabletu) spustit nejde.

Pokud máte potíže s připojením zavolejte na 724 156 667 (Seppia) ideálně ještě před začátkem přednášky.

Klíčová slova: