Den otevřených dveří s výrobou adventních věnců

14.11.2013 10:11

Pořádá ve Vsetíně 21. a 22. listopadu sociálně terapeutická dílna U šikovných oveček.

Aktivity v sociálně terapeutické dílně probíhají pravidelně či v periodách v závislosti na jejich náročnosti v rozmezí několika hodin až dnů. Dosavadní klienti přijíždějí na tyto kurzy z celého regionu. Jedná se například o osoby s postižením pohybového aparátu, o pacienty s diagnózou civilizačních chorob (onkologické onemocnění, HIV positivní apod.), spasmatiky, psychotiky, klienty s maniodepresivní poruchou, diabetiky, epileptiky, osoby s poruchou chování, klienty po léčbě ze závislosti na návykových látkách, autisty apod. Imobilním, či vážněji postiženým klientům se naši lektoři věnují individuálně a dojíždí za nimi přímo do místa jejich bydliště.

Programy sociálně terapeutických dílen jsou zaměřeny na jednoduché pracovní činnosti, které je možno si postupně osvojovat a rozvíjet. Režim sociálně terapeutických dílen je nastaven s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů.

Dílny jsou vedeny týmem pracovníků, kteří zajišťují její chod a jsou odpovědni za kvalitu sociální terapie v této dílně. S uživateli pracují individuálně a reagují na jejich potřeby v průběhu celého procesu sociální terapie.

V dílně lze pracovat s keramikou, plést z pedigu a papíru, dekorovat textil a sklo, vyrábět mozaiku, přírodní aplikace, kreslit, vyrábět různé dárkové předměty a naučit se mnoho dalších technik.

Informace ke dni otevřených dveří jsou v příiložené pozvánce.

Klíčová slova: