Deaf Leadership

08.04.2014 16:02

Datum, čas: pátek 11. 4. 2014, 9.10-10.40
Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Simultánní tlumočení mezinárodní znakový systém/ český znakový jazyk/mluvená čeština a simultánní přepis do psané češtiny

Klíčová slova: