Další výzva v programu 3P

13.04.2012 21:30

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 3. výběrové kolo IV. výzvy s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 16. dubna 2012 v 16:00 hodin.

Prosíme zájemce, aby věnovali dostatečnou pozornost vyplnění Žádosti o návratný nadační příspěvek a kompletnosti požadovaných příloh - dokumenty jsou ke stažení na www.nros.cz.

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek IV. výzvy Programu „3P“ v českém jazyce. Všechny dokumenty je nutné dodat v písemné a také v elektronické podobě na adresu: Nadace rozvoje občanské společnosti, Program „3P“, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

Dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: jana.trombikova@nros.cz

Klíčová slova: