Covid - Sport

Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 má uzávěrku pro podání žádosti 31. srpna 2020.

Podporovaná opatření:

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení

  • Podpora je určena pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.
  • Oprávněný žadatel v oblasti podpory A musí být provozovatelem sportovního zařízení, přičemž dané sportovní zařízení musí být v jeho vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to minimálně od 1. 1. 2019 do podání žádosti.

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí

  • Podpora je určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci dle bodu 2.6, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.
  • Oprávněný žadatel v oblasti podpory B musí být organizátorem či spolu-organizátorem sportovní akce, jejíž konání bylo v termínové listině plánováno a oficiálně ohlášeno na měsíce březen až červenec 2020, a o jejímž zrušení, odložení či omezení bylo rozhodnuto nejpozději do konce května 2020.

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení

  • Podpora je určena pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení dle bodu 2.5 i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.
  • Oprávněný žadatel v oblasti podpory C musí být nájemcem sportovního zařízení, které v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření nemohl využívat ke sportovní činnosti.

Další informace na stránkách Národní sportovní agentzury. 

Klíčová slova: