COVID portál pamatuje na osoby se zdravotním postižením

Nedávno spuštěný COVID portál pamatuje v části věnované životním situacím také na osoby se zdravotním postižením. Mimo jiné zde upozorňuje na možnost využití mobilních odběrových týmů. 

Lidé, kteří se nejsou schopni sami dopravit k odběrovým místům, mohou využít mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní odběrový tým přímo do vašeho bydliště.

V případě, že jste takovou osobou, informujte příslušnou krajskou hygienickou stanici či vašeho praktického lékaře.

Na portálu v sekci Osoby se zdravotním postižením nechybí informace pro intelektově znevýhodněné, konkrétně jde o brožury ve formátu snadného čtení "easy to read. 

Uživatelé znakového jazyka zde najdou odkaz na aktuální opatření, která jsou k dispozici v českém znakovém jazyce na stránkách Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Dále je zde seznam informačních telefonních linek, které mohou osoby se sluchovým postižením kontaktovat s využitím doslovného přepisu řeči operátorů v reálném čase.  

V oddíle Pomoc pro osoby sde zdravotním postižením jsou kontakty na růzuné služby, které pomohou v době koronavirové, dále odkazy na užitečná videa a články.

 

 

 

Klíčová slova: