CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka

22.03.2012 16:19

Nový e-learningový kurz připravila Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

jméno autora: Mgr. Jana Servusová

datum zpřístupnění kurzu: 7 dní (od 28. 3. - 4. 4. 2012) 
Rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny
Cena kurzu: 375 Kč 
Počet kreditů CVP: 5
 
Obsah kurzu najdete na tomto odkaze: http://www.cktzj.com/coda-a-krizeni-roli-v-profesi-tlumocnika-e-learningovy-kurz

Na tomto odkazu se také můžete přihlašovat do neděle 25. 3. 2012. 

Dana Tučková

Klíčová slova: