Co vlastně dělají senioři?

Výsledky ankety poslouží výzkumné práci o seniorech a budou předneseny na celostátní konferenci v Olomouci. Dotazník je určen pro osoby ve věku 60 a více let, v tuto chvíli jej vyplnilo už 574 respondentů. 

Autor PhDr. Oldřich Čepelka o sobě píše:

Jsem sociolog a soc. gerontolog (po pěti letech doktorského studia na FHS UK zakončeného loni v 74 letech titulem PhD.J). Dlouhodobě se zabývám problematikou způsobu života starších osob. Pro svou další práci jsem připravil a anonymní dotazník. Má přispět k využitelným poznatkům o tom, jak rozmanitý způsob života uživatelé internetu (nad 60 let) mají a přispět tak do veřejné debaty o problematice stáří.

Dotazník je na https://co-vlastne-delaji-seniori.vyplnto.cz/ a bude ukončen 27. září 2023.

 

Klíčová slova: