Co je to hodnotný život?

08.07.2012 19:10

K zamyšlení nad touto otázkou inspriruje úvodník aktuálního e-Bulletinu SKOK.

Dále obsahuje: 

aktuality z MPSV: info návrhu strategie pozitivního stárnutí a informace k sKartě;

-          z domova: jak vnímají rodiny, které pečují o svého postiženého člena, své postavení nabízí informace z TRASSu, stanovisko Veřejného ochránce práv k fungování zařízení, která poskytují neregistrované sociální služby;

-          SKOK informuje: sociální podnikání v kontextu závěrů pracovní konference, mezigenerační dialog z VDV;

-          příklad dobré praxe:  pozvánka na seminář zaměřený na spolupráci knihoven a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Klíčová slova: