Chyba v zákoně: In IUSTITIA v osvětové kampani poukazuje na nedostatečnou právní ochranu lidí ohrožených předsudečným násilím

In IUSTITIA startuje kampaň Chyba v zákoně, která zviditelňuje nedostatečnou právní ochranu lidí ohrožených předsudečným násilím. Má za cíl poukázat na nutnost novelizace trestního zákoníku, který některým obětem předsudečného násilí znemožňuje přístup ke spravedlnosti. Kampaň se objeví na billboardech a plakátech v ulicích hlavního města Prahy nebo na sociálních sítích, na „chybu v zákoně“ upozorní také ve své PR komunikaci a na vybraných prodejnách T-Mobile, který s organizací dlouhodobě spolupracuje. Součástí kampaně je otevřená výzva premiérovi Petru Fialovi a ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi, kterou mohou lidé podepsat na webu www.chybavzakone.cz.

Kampaň zdůrazňuje nerovný přístup ke spravedlnosti, kterého se obětem předsudečného násilí dostává. Zatímco lidi napadené pro jejich barvu pleti, národnost, etnickou příslušnost, víru nebo politické přesvědčení trestní právo chrání, lidem napadeným pro jejich věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo pohlaví ochranu neposkytuje. 

„Všichni lidé jsou rovnoprávní, trestní zákoník nám ale v současnosti říká opak. Před napadením z důvodu předsudků chrání jen některé skupiny obyvatel. Napadne-li někdo člověka pro jeho politické přesvědčení, bude méně potrestán, než kdyby někoho napadl pro jinakost spočívající ve zdravotním postižení. Trestní právo nesmí rozdělovat občany České republiky na dvě kategorie. Přístup ke spravedlnosti si zaslouží všichni stejný,“ vysvětluje ředitelka In IUSTITIA advokátka Klára Kalibová.

LGBT+ lidé a lidé se zdravotním postižením, kterých se právní ochrana netýká, přitom z hlediska předsudečného násilí dlouhodobě patří k nejohroženějším skupinám. Podle výzkumu In IUSTITIA se někdy v životě s předsudečným násilím setkalo 58 % lidí se zdravotním postižením. S vyhrožováním, zastrašováním nebo obtěžováním z důvodu své sexuální orientace či genderové identity se podle Kanceláře veřejného ochránce práv setkalo 55 % LGBT+ lidí.

“Do podpory této kampaně jsme se s partnerem zapojili především díky vlastním zkušenostem s předsudky, které i v dnešní době vídáme na ulicích při komentářích kolemjdoucích a také na internetu, kde se za řádky schová kdejaký hrdina, což dokáže člověku s postižením anebo LGBT člověku velice ublížit. Místo použití násilí by se měl každý vžít do role toho druhého. Že právo takové násilné projevy netrestá, není fér,” říká herec Ladislav Zeithaml, který spolu se svým partnerem ztvárnil gay pár ve videospotu, který je součástí kampaně.

Vedle internetového prostředí se videospoty objeví také na vybraných prodejnách T-Mobile napříč Českem.

„S nenávistnými projevy se čím dál častěji setkáváme také v online prostředí, kde lidé využívají zdánlivé anonymity. Verbální útoky však mohou vést k fyzickému násilí. Jako poskytovatel internetového připojení klademe důraz na digitální inkluzi a chceme, aby se všichni lidé cítili bezpečně nejen v online světě, ale i vtom offline. A to se bohužel nestane, dokud nebudou mít všichni stejnou právní ochranu. Proto také podporujeme kampaň Chyba v zákoně,“ uvádí Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

„Předsudečné násilí je zvlášť závažné, protože ohrožuje princip rovnosti prosazovaný demokratickým právním státem. Zasahuje nejen napadeného jedince, ale dotýká se celé komunity. Kampaň Chyba v zákoně jsme podpořili proto, že chceme, aby byli v bezpečí všichni obyvatelé hlavního města Prahy bez rozdílu. Věříme, že novelizace trestního zákoníku k tomu může přispět,“ uvádí radní hlavního města Prahy Adam Zábranský, který kampani udělil záštitu.

Kampaň vyvrcholí 22. listopadu konferencí Postižení násilím: předsudečné násilí a diskriminace lidí se zdravotním postižením, kterou In IUSTITIA pořádá pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Na konferenci budou představeny výsledky kvalitativního výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím.

Organizace In IUSTITIA se od roku 2009 zabývá prevencí předsudečného násilí a pomocí lidem, kteří předsudečné násilí zažili. Napadeným osobám nabízí zdarma sociální a právní poradenství a právní zastoupení v celé ČR. Dále realizuje vzdělávací kurzy pro skupiny ohrožené předsudečným násilím nebo pro odborníky a odbornice, kteří s ohroženými skupinami přicházejí do kontaktu.

In IUSTITIA se zabývá také výzkumem a monitoruje předsudečné násilí v českém prostředí. Disponuje nejucelenějším přehledem informací o předsudečném násilí, a to i ve srovnání se zahraničím.

Anežka Benešová

 

 

 

Klíčová slova: