Chráněné bydlení v Jindřichově Hradci

10.09.2012 14:19

Má vzniknout pro šest osob s lehčím mentálním postižením při Centru sociálních služeb, rada Jihočeského kraje s návrhem souhlasí, rozhodnou 25. září zastupitelé.

Chráněné bydlení s místem pro šest osob s lehčím mentálním postižením má vzniknout při Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec. Zařízení je určené pro klienty starší 18 let. Rada Jihočeského kraje s tímto návrhem souhlasí a doporučuje ho ke schválení zastupitelům. Ti se budou návrhem zabývat na svém jednání 25. září.
Cílem projektu je umožnit lidem s lehčí formou mentálního postižení zařadit se do běžného života. „Prostory, kde má chráněné bydlení vzniknout, by se měly nacházet nedaleko centra sociálních služeb – například v lokalitě sídliště U Nádraží, případně jinde, kam se ale dá dobře dostat městskou hromadnou dopravou. Na klienty zde budou průběžně dohlížet dva sociální pracovníci,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví Ivana Stráská.
Předpokládané roční osobní a provozní náklady chráněného bydlení v Jindřichově Hradci činí 920 tisíc korun.  Stejná částka by se ale měla objevit v kolonce výnosů – úhrada za bydlení, stravování, sociální péči plus předpokládaná dotace od ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvek zřizovatele.
Chráněné bydlení je určené pro lidi, kteří již absolvovali tzv. bydlení tréninkové. To funguje jako přímá součást Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci již dva roky. „Vybrané klienty tu vedou k tomu, aby se mohli časem osamostatnit a nebyli závislí na každodenní odborné péči. Jedná se vlastně o takzvaný předstupeň bydlení chráněného,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Petr Studenovský.
Rozdíl mezi chráněným a tréninkovým bydlením je v tom, že se nachází v běžné zástavbě mimo centrum sociálních služeb a bez trvalého dohledu. „Klienti tu budou žít jen s takovou mírou dopomoci, kterou každý z nich vzhledem ke své snížené soběstačnosti nezbytně potřebuje,“ dodal Studenovský.
Samostatnou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec zřizuje Jihočeský kraj. Jedná se o největšího poskytovatele sociálních služeb na jihu Čech a jednoho z největších v republice.
 
 
Kateřina Koželuhová
 
Klíčová slova: