Chceš se stát speciálním pedagogem?

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vypisuje dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný/otevíraný bakalářský obor Speciální pedagogika, a to v prezenční i kombinované formě. Přihlášky jsou přijímány do 14. 8. 2020.  

Přijímací zkoušky se uskuteční dne 31. 8. 2020. 

Více informací naleznete na webu UHK a na Facebooku.

Studentům se specifickými potřebami je v průběhu přijímacího řízení a následně pak i v průběhu studia zajišťována podpora prostřednictvím pracovníků Informačně-poradenského a kariérního centra – Augustin. 

 

Klíčová slova: