Cestování dostupné všem

27.05.2012 21:21

Seznam 18 projektů, které uspěly v grantovém řízení, zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Cílem podprogramu je tvorba nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů domácího cestovnímu ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu.

Celkový přehled schválených a náhradních žádostí je k nahlédnutí na stránkách MMR.

Klíčová slova: