Česko zná nejlepší inovativní přístupy v sociálních službách za rok 2022

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) vyhlásila ve čtvrtek 16. června spolu se všemi kraji nejlepší inovativní projekty v sociálních službách. V rámci 1. ročníku soutěže Cena inovace v sociálních službách zvítězilo celkem osm projektů z celé České republiky, které do každodenní praxe poskytovatelů sociálních služeb vnesly nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup. Soutěž, kterou organizuje APSS ČR a Kraj Vysočina, bude vyhlašována jednou za dva roky. Záštitu nad oceněním Cena inovace v sociálních službách převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cenu inovace v sociálních službách vyhlásila APSS ČR spolu s hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem během říjnového Týdne sociálních služeb v roce 2021. Do soutěže se přihlásilo se svými inovativními přístupy celkem 36 projektů, z toho bylo 28 záměrů od poskytovatelů sociálních služeb a 8 záměrů krajských.

Odborná porota složená z Jiřího Horeckého, prezidenta APSS ČR, Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí, Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina, Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální oblast, a Daniely Luskové, viceprezidentky APSS ČR pro kvalitu sociálních služeb, vybrala osm nejlepších inovativních záměrů v sedmi kategoriích: paliativní péče, péče v sociálních službách, PR a marketing v sociálních službách, transformace v sociálních službách, využití technologií v sociálních službách a krajské úřady.

Vítězové jednotlivých kategorií:
 

Paliativní péče: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Rozvoj paliativní péče v domově pro seniory
 

Péče v sociálních službách: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., projekt Spolu do života – individuální začlenění dospělých lidí s tělesným a kombinovaným postižením do běžného prostředí
 

Péče v sociálních službách: Rodinné Integrační Centrum z.s., projekt Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji
 

Péče v sociálních službách: Diakonie ČCE Krabčice, projekt Krabkostky – v jednom soustě celé jídlo
 

PR a marketing v sociálních službách: Startujeme, o.p.s. (člen skupiny sociálních podniků Etincelle), projekt Hodnotící tým Troublegang a jeho zapojení do sociální služby sociální rehabilitace
 

Transformace v sociálních službách: Domov Sluneční dvůr, p.o., projekt Transformace SS v Domově Sluneční dvůr
 

Využití technologií v sociálních službách: Tichý svět, o.p.s.. projekt Tichá linka
 

Krajské úřady: Krajský úřad Kraje Vysočina, projekt Systém sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
 

„Koncept Ceny inovace v sociálních službách je inspirován rakouským oceněním TELEIOS. Inovativní nápady je potřeba najít, identifikovat a podporovat, ale hlavně pak je důležité dostat tyto záměry do širšího povědomí. Pod inovacemi si můžeme představit nové směry, nápady a řešení, které často vznikají cestou pokusu a omylu a mohou narážet na různé překážky. Přijít s inovací chce jistou dávku odvahy, představivosti i vytrvalosti, přičemž je důležitá i určitá míra sebereflexe k tomu říct si, že dělám něco špatně. Doufám, že se z Ceny inovace v sociálních službách stane dlouholetá tradice,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

„Vnést inovativní a výjimečný přístup se podařilo i projektu Kraje Vysočina, který se jako první v ČR pustil do řešení problematiky spolupráce a návaznosti mezi zdravotními a sociálními službami. Výsledky jsou již nyní hmatatelné,“komentoval slavnostní předání cen Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

„Do řešení sociálně-zdravotního pomezí se kraj pustil před třemi roky. Děláme vše pro to, aby byla zajištěna následná péče o pacienty, kteří jsou po propuštění z nemocnice částečně či úplně závislí,“ doplnil Jan Tourek, radní pro sociální oblast.

 

Petra Cibulková

Klíčová slova: