Česká televize spouští pilotní vysílání zvukových popisů pořadů pro nevidomé

02.02.2013 13:33

Na počátku letošního roku Česká televize odvysílala první ostré testy nové služby Audio Description (AD), která je určena spoluobčanům se zrakovým postižením. Po úspěšně provedených testech se vedení ČT rozhodlo od 1. února 2013 zahájit pilotní vysílání doprovodné zvukové stopy. Služba AD bude plnit roli zvukového popisu obrazové scény pro zrakově handicapované a bude poskytována pouze u vybraných pořadů, zejména u těch, kde dialogy neposkytují dostatek informací nutných pro spolehlivé vnímání děje, respektive myšlenkového poselství televizního díla. Česká televize tak vychází vstříc divákům se specifickými potřebami a dále rozvíjí a zkvalitňuje poslání vysílatele veřejné služby.

V rámci pilotního režimu vysílání budou zájemci o tuto službu instruováni o způsobu nastavení svých přijímačů, zejména o tom, jak službu aktivovat a jak nastavit vhodný poměr standardního zvukového doprovodu a upřesňujícího komentáře v roli zvukového popisu. Služba nebude vázána na konkrétní programový okruh a bude dostupná jak v satelitní, tak v pozemní formě vysílání ve standardním rozlišení.

Během informační kampaně bude představen způsob označování programů této nově nabízené služby. Česká televize si je díky provedeným testům vědoma toho, že ne všechna příjmová zařízení jsou schopna divákům se specifickými potřebami novou službu uspokojivě poskytnout. Nepokládá však za účelné její zahájení dále odkládat.

"Uvítáme všechny informace o změně obvyklého chování set-top-boxů a vestavěných přijímačů při zpracování standardního zvukového doprovodu a na základě vstupů od diváků, kterým je služba určena, se budeme snažit technické nastavení služby AD optimalizovat tak, aby osobám se specifickými potřebami maximálně vyhovovala a poskytovala tak plnohodnotný a kvalitní zážitek z vysílaného pořadu," říká technický ředitel ČT Ivo Ferkl.


Česká televize již vyrobila nebo má v plánu výroby značné množství pořadů opatřených touto službou, a to i přes nemalé náklady, které jsou s jejich výrobou spojené. Jedná se například o 14 seriálů, což reprezentuje celkem 137 dílů.

Zdroj: ČT

Klíčová slova: