Česká spořitelna a Konto BARIÉRY uspořádaly měsíční kurz z oblasti bankovnictví pro lidi s handicapem

19.04.2013 0:56

Česká spořitelna a Konto BARIÉRY ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze uspořádaly během března a dubna 2013 sérii 24 přednášek zaměřených na různá témata z oblasti financí, finančního trhu a fungování banky. Kurz nabídl jak teoretické přednášky, které vedli přednášející z VŠE, tak i praktické rady pro získání zaměstnání. Do kurzu se aktivně zapojili zaměstnanci České spořitelny, kteří účastníkům například poradili, jak se připravit na pohovor či napsat motivační dopis. Součástí bylo také praktické představení pozice finančního poradce na pobočce. Na závěr kurzu získali účastníci certifikát Mezinárodní školy obchodu a managementu (ISBM) na VŠE o jeho absolvování. Kurzu se zúčastnilo celkem 15 lidí s různým typem handicapu.

„V rámci Konta BARIÉRY se dlouhodobě věnujeme zaměstnávání osob se zdravotním postižením, neboť cítíme, že je to čím dál tím důležitější téma. S Českou spořitelnou jsme v tomto směru zajedno a kurz bankovnictví navazuje na naše předcházející společné aktivity. Věříme, že takto získané vědomosti a zkušenosti povedou k snazšímu nalezení vhodného zaměstnání absolventů,“ řekla Bronislava Krausová, koordinátorka projektu Burza práce Konta BARIÉRY.
 
„V České spořitelně máme na pomoc zaměstnávání osob se zdravotním postižením vlastní program. Věříme, že podporou této specifické skupiny můžeme rozvíjet a získávat kvalitní zaměstnance, kteří však v řadě případů mají svou situaci ztíženou a někdy jen obtížně hledají uplatnění. Takovéto rekvalifikační a vzdělávací kurzy mohou často pomoci,“ doplnila Veronika Račmanová, manažerka projektu Transition na podporu zaměstnávání OZP v České spořitelně.
 
Česká spořitelna a Konto BARIÉRY spolupracují v oblasti zaměstnávání a vzdělávání OZP dlouhodobě. Tři studenti se zdravotním handicapem absolvovali stáž v bance a Česká spořitelna se také pravidelně účastní veletrhu práce Job Fair bez bariér, kde nabízí volné pracovní pozice vhodné pro OZP.

Helena Matuszná

Klíčová slova: