Česká spořitelna informuje o sociální kartě

08.02.2012 21:05

Tiskové centrum České spořitelny zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k tzv. sociální kartě. Vydávat je začne Česká spořitelna od konce června letošního roku.

Kolik sociálních karet bude v letošním roce vydáno?
Do konce letošního roku bude vydáno nejvýše 1 mil. sKaret.

Kde se budou karty vydávat?

sKarty si budou moci občané vyzvednout v příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Primárním kontaktem pro příjemce dávek budou tedy kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Ty budou karty sjednávat a zároveň předávat oprávněným osobám. Veškeré změny např. změny osobních údajů, žádost o znovuzaslání PIN ke kartě apod. se budou provádět také pouze prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce.

Komu se budou sKarty vydávat?

sKarty se budou vydávat všem příjemcům nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Co bude na kartě uvedeno?
Na kartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému MPSV a platnost karty. V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, bude navíc fotografie držitele, stupeň zdravotního postižení a datum narození.

Co mám dělat, když kartu ztratím? Dá se zablokovat? Kde dostanu novou kartu?
Veškeré požadavky budou vyřizovat kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Karta půjde též zablokovat na bezplatné lince, která bude uvedena na kartě.

Budu muset mít kartu i pokud si chci nechat dávky posílat na svůj účet?/ Budu mít kartu i pokud budu hlášen na úřadě práce jen 2 měsíce?

Ano, kartu postupně obdrží všichni příjemci dávek – pravidelných i jednorázových. Kromě platební funkce bude mít karta také funkci identifikační a autentizační.


Proč budou vydávány karty všem příjemcům dávek, když měly být povinné jen pro ty, kteří dávky zneužívají?

sKarta kromě platební funkce bude zároveň sloužit jako klíč ke státní správě – pomocí sKarty se bude občan prokazovat při vyřizování veškeré agendy na úřadech práce. Zároveň nahradí papírové průkazy osob se zdravotním postižením. Platební funkce je povinná při čerpání účelových dávek.

Jaký bude další rozvoj karty? Budou na ní i starobní důchody?
Výplata důchodů prostřednictvím karty nebyla předmětem výběrového řízení.

Kde lidé najdou informace?

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v listopadu 2011 nové webové stránky nazvané Sociální reforma – změny 2012 (socialnireforma.mpsv.cz). Zároveň byly připraveny informační letáky a plakáty, jejichž distribuce byla zajištěna zejména prostřednictvím úřadů práce. S první vydanou sKartou bude spuštěn speciální portál, kde lidé najdou veškeré informace včetně nejčastějších dotazů apod. Detailní informace o způsobu použití karty obdrží držitel přímo s kartou.

Jaké jsou vůbec výhody sKarty pro její uživatele?

Mezi hlavní benefity karty patří:
- Dostupnost a pohodlí – klienti nemusejí pro dávky na poštu nebo na úřad. Mohou je využít prostřednictvím karty v kterémkoli bankomatu nebo platebním terminálu v obchodech.
- Bezpečí - klienti nemusejí mít obavu o ztrátu hotovosti. Pokud ztratí kartu, stačí, když ji zablokují.

Kolik bude sKarta stát?
Vydání sKarty jedenkrát za její čtyřletou platnost bude pro držitele zdarma.

Pokud ÚP rozdělí výplatu dávky na více termínů, tak bude příjemce platit poplatky navíc?

ČS našla s MPSV takový způsob řešení, který zajistí, aby držitel karty neplatil poplatky navíc.

Kolik bude stát výběr z bankomatu?

Držitel karty má v rámci standardních služeb nárok na jeden výběr z bankomatu ČS nebo provedení bezhotovostního příkazu zdarma. Každý další výběr z bankomatů ČS bude zpoplatněn 6 Kč. Výběr z bankomatu jiné banky bude zpoplatněn 40 Kč. Oba poplatky jsou standardními poplatky pro klienty ČS.

Kolik MPSV spořitelně za vydávání a provozování sociální karty zaplatí?
MPSV spořitelně nic platit nebude. Veškeré náklady jdou za ČS.

Přes ČS protečou díky vyplácení dávek velké peníze. Nebude je banka „točit“ na peněžním trhu? Jak je nakládání s penězi svěřenými vám státem ošetřeno?

MPSV bude posílat prostředky na dávky v takovém termínu, aby bylo možné zabezpečit připsání dávky na účet sKarty nejpozději ve výplatní den. S ohledem na typ prostředků – dávka, předpokládáme, že většina prostředků bude čerpána okamžitě ve výplatní den. ČS nebude dostávat prostředky s předstihem, což vyplývá ze smlouvy.

Bude opravdu ministerstvo moci kontrolovat, za co příjemci dávek utrácejí? Jak poznáte, zda si v potravinách kupuje někdo pivo nebo chleba?
V první fázi bude čerpání účelových dávek kontrolováno vůči tzv. Merchant Category Codes - kód kategorie obchodníka. V praxi to znamená, že nebudou povoleny nákupy u vybraných typů obchodů např. videoherny, zlatnictví apod. Kontroly v dalších fázích projektu sociálních reforem budou teprve definovány ministerstvem. Pro další fázi se plánuje kontrola účelových dávek prostřednictvím elektronických daňových dokladů, které budou obchodníci podle právních předpisů vydávat při prodeji zboží a služeb. Tento způsob umožní následnou kontrolu na úroveň jednotlivých položek nákupu.

Jste schopni garantovat, že nedojde k pozdějšímu zpoplatnění služeb, které jsou nyní při zavádění karty zdarma (např. jeden výběr z bankomatu ČS)?
Poplatkování bude v souladu s uzavřenou smlouvou. ČS se zavázala zabezpečit standardní služby pro držitele sKaret bezplatně v souladu s podmínkami smlouvy po dobu jejího trvání (12 let).

Proč bude umožněn pouze jeden výběr z bankomatu ČS zdarma a nikoli více?
Cílem standardních služeb, je umožnit bezplatný přístup k dávce. Držitel karty může platit kartou u obchodníků zdarma bez omezení, a pokud potřebuje hotovost, může si ji vybrat v bankomatu ČS, kde bude mít jeden výběr zdarma.

Pokud bude ČS upravovat ceny za služby na sociální kartě, bude k uskutečnění takových
změn třeba také souhlas MPSV?
ČS nemůže upravovat ceny za standardní služby, které jsou po celou dobu trvání smlouvy zdarma. Možnosti úprav cen za nadstandardní služby jsou ošetřeny ve smlouvě. Nemůže nastat situace, že by ČS zvýšila neúměrně ceny na takovou výši, která by nebyla obvyklá na trhu.

Není smlouva mezi ČS a MPSV jednostranně výhodná pro CS, jako tomu často bývá u smluv mezi státním a soukromým subjektem? Může MPSV od smlouvy odstoupit? Pokud by tak stát učinil, nebude platit neúměrné odstupné?

Návrh smlouvy je zveřejněn na stránkách MPSV, stejně jako bude publikována finální smlouva. Z podmínek smlouvy je zřejmé, že se jedná o rovnocennou spolupráci. Dopady takového projektu na veřejné prostředky jsou ošetřeny podmínkou ze strany MPSV, že se jedná o bezúplatný model. Nemůže se tedy stát, že by došlo k čerpání peněz z kapes daňových poplatníků. MPSV je oprávněno smlouvu jednostranně ukončit podrobně odůvodněným odstoupením s okamžitou účinností v případě opakovaných a zároveň závažných výpadků Systému administrace dávek z důvodů na straně ČS. Ve smlouvě není
žádné odstupné, které by MPSV bylo nuceno zaplatit.

Spolupracujete nějak s organizacemi handicapovaných?
Máme v plánu je oslovit a konzultovat s nimi problematiku sKarty s cílem umožnit jim pohodlné používání.

Bude rodné číslo na kartě – není to v rozporu s ochranou osobních údajů?

Rodné číslo na sKartě uvedeno nebude.

Jak zajistíte kartu proti zneužití, když bude sloužit současně k placení i identifikaci klienta? Nebude možné ji díky tomu snadno zneužít?
Karta splňuje standardní bezpečnostní prvky, které jsou požadované kartovou asociací. Veškeré platby u obchodníka budou autorizovány online a ověřovány PINem.

Budu mít stejný den výplaty dávky jako nyní?
Ministerstvo neplánuje v souvislosti s vydáním sKarty změnu termínu výplaty dávek.

Česká spořitelna v číslech:
Přes 1,4 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (932,03 mld. Kč, při výši zisku 9,56 mld. Kč) 3 hlavní kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5 milionů klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 26 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 653 poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 12 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 komerčních center pro klientelu malých a středních firem; 52 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 180 let tradice; 1392 bankomatů a transakčních terminálů; 10 274 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. září2011. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Klíčová slova: