Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka

23.12.2012 14:52

Kvalitní ucelené vzdělání pro zájemce o tlumočnickou profesi má od ledna 2013 různé modely průběhu studia.

Jsou určeny pro studenty českého znakového jazyka

a

tlumočníky z praxe,

které jsou shodné výstupní znalostí ověřovanou při certifikační zkoušce.

Charakteristika CVP
•    akreditováno u MPSV ČR
•    délka 2,5 – 3, 5 roku (podle vybraného modelu průběhu studia)
•    teoretické semináře i praktická tlumočnická cvičení
•    možnost studia ve všední dny i o víkendech
•    některé semináře možno absolvovat formou e-learningů
•    praxe s odbornou supervizí
•    rozsáhlý lektorský tým složený ze slyšících i neslyšících specialistů na jednotlivé oblasti tlumočnického vzdělání
•    část studia možno absolvovat formou semestrálních kurzů se zkušeným lektorem
•    v průběhu studia je možné získat doklad o absolvování povinného akreditovaného vzdělávání pro registraci v CZTN a u dalších poskytovatelů tlumočnických služeb (v rozsahu 150 vyuč. hodin)
•    absolventi celého studia získají certifikát prokazující plné tlumočnické vzdělání v rozsahu přes 800 hodin

Přijďte na tutorskou hodinu zdarma a naplánujte si optimální průběh studia odpovídající Vašim časovým možnostem a jazykovým kompetencím.

 
Dana Tučková

Klíčová slova: