Ceny za přínos v sociálních službách

23.09.2012 15:52

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce za rok 2012.

Čestné plakety tak ve čtvrtek 13. září převzali z rukou vrcholných představitelů Královéhradeckého kraje noví nositelé ocenění za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli ze sedmadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž výběrem odborných komisí.

V kategorii služby sociální péče zvítězilo rychnovské sdružení Pferda, na dalších místech bodovalo Sdružení Neratov a Oblastní charita Hradec Králové. Mezi nominovanými v kategorii služby sociální prevence obsadila první příčku Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem za poskytování služeb lidem v nepříznivé životní situaci, následovaná občanským sdružením Salinger z Hradce Králové a trutnovským sdružením Most k životu. Nové Město nad Metují se nejlépe umístilo v kategorii místní samospráva, před Vysokým Veselím a Vrchlabím. Osobností sociální oblasti se stala Jana Němcová ze Sdružení Neratov, následovaná Kateřinou Drábkovou Bíbusovou ze Skoku do života a Jarmilou Říčařovou z občanského sdružení Salinger. Mimořádnou cenou bylo oceněno úsilí Okresního soudu v Trutnově v oblasti rozhodování o způsobilosti osob se zdravotním postižením k právním úkonům.

Ceny předával také Vladimír Derner, náměstek hejtmana a radní odpovědný za sociální oblast. Podle něj je důležité hovořit o tématice sociálních služeb a oceňovat ty, kteří se zasluhují o jejich dostupnost a kvalitu. „Sociální služby stojí tak trochu stranou každodenní pozornosti. Je to ale svým způsobem záchytná síť, v níž je každý den realizováno velké množství potřebné a nezastupitelné práce,“ říká Vladimír Derner.

Soutěž „Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách" je realizována v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Profily nových držitelů Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách 2012:

Oblastní charita Hradec Králové – charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba poskytuje služby i péči o umírající, která se zaměřuje nejen na potřeby nemocného, ale do péče zahrnuje i celou rodinu. Zajišťuje pečovatelskou službu i mimo Hradec Králové, čímž je umožněno širší skupině lidí setrvat v přirozeném prostředí při zhoršení zdravotního stavu a snížené soběstačnosti.

Sdružení Neratov má za cíl nabídnout handicapovaným nejen bydlení v chápajícím prostředí, ale také zaměstnání, jež by je těšilo a dále rozvíjelo, prostor pro pěstování jejich zálib a upevňování schopností a každodenních návyků.

Pferda Rychnov nad Kněžnou je občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dospělým s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska. Umožňuje těmto lidem bydlet v běžných bytech s pomocí asistenta. Míru a rozsah pomoci si uživatelé určují sami.

Most k životu Trutnov byl nominován za osobní iniciativu pracovníků v práci s klientkami nad rámec běžné sociální práce a také za dlouhodobé provázení klientek, které jim umožňuje pomoci nalézt a naplňovat své individuální životní cíle.

Občanské sdružení Salinger Hradec Králové používá inovativní přístupy při realizaci sociální práce s klientem a rodinou, které jsou založeny na týmové spolupráci s pracovníky jiných subjektů. Těmito metodami umožňují náhled na situaci klienta z mnoha různých úhlů pohledu a tím zvyšují efektivitu práce s klientem.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem – azylový dům Žofie prostřednictvím svých pracovníků vytváří prostředí užší sociální skupiny, jejímž účelem je vzájemná podpora v řešení nepříznivé sociální situace jejích členů. Zviditelňuje problematiku uživatelů v médiích s cílem ukázat současné společnosti život v azylovém domě ve skutečném světle a poukázat na sociální problémy.

Město Vrchlabí dlouhodobě pracuje ve prospěch rozvoje sociální oblasti. Vybudovalo byty pro seniory a zdravotně postižené, podporuje provoz pečovatelské služby, vybudovalo Fit park pro seniory a zdravotně postižené a také dalšími aktivitami přispívá k lepšímu životu všech občanů ve městě.

Město Vysoké Veselí podporuje služby sociální prevence pro lidi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, což je při počtu 900 obyvatel výjimečné. Obec také podporuje pečovatelskou službu zajištěnou externím dodavatelem.

Nové Město nad Metují spravuje komplexní síť služeb pro seniory. Sociální služby jsou zaměřeny na seniory žijící ve svých domácnostech. Město realizuje aktivity podporující pečující o své blízké a informační aktivity podporující služby poskytované v domácnostech.

Jarmila Říčařová je sociální pracovnicí občanského sdružení Salinger Hradec Králové a byla nominována za celoživotní přínos v oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. V letech 2002 až 2010 působila jako pracovnice pro náhradní rodinnou péči pro celý Královéhradecký kraj. V Občanském sdružení Salinger působí posledních šest let ve středisku Stopa čápa, které podporuje náhradní rodiny. Pro sociální pracovníky z celého kraje je Jarmila Říčařová díky svým znalostem a zkušenostem uznávanou autoritou.

Kateřina Drábková Bíbusová je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Skok do života a byla nominována za své nasazení, které dlouhodobě a úspěšně věnuje rozvoji služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením v Hradci králové, které jim umožňují žít život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Pro poskytování služeb dokázala získat nové prostory, obstarat finance na jejich rekonstrukci a založit chráněnou dílnu. V letošním roce se jí podařilo otevřít Bistro u dvou přátel, které klientům Skoku rozšířilo nabídku pracovních příležitostí.

Jana Němcová je statutární zástupkyní a předsedkyní rady občanského sdružení Neratov. Byla nominována za své dlouholeté působení v sociální oblasti a obětavý přístup. Je jednou ze zakládajících členů sdružení, pěstounkou, která vychovala šest dětí, z toho dvě s postižením, a také člověkem ochotným pomoci a poradit každému, kdo to potřebuje. V rámci sdružení se stará o správu a hospodaření, aktivně se ale podílí i na péči o osoby s postižením a podporuje jejich aktivní život.

Okresní soud v Trutnově mimořádnou cenu získává za úsilí v oblasti rozhodování o způsobilosti osob se zdravotním postižením k právním úkonům. Rozhodnutí soudu v Trutnově ve velké míře zohledňuje sociální kompetence osob se zdravotním postižením a při posuzování nebo přehodnocování způsobilosti k právním úkonům, nezbavují lidi s postižením zcela způsobilosti k právním úkonům, ale dle individuálně hodnocených schopností člověka rozhodují o částečných omezeních v případech, kde je to nezbytné s ohledem na ochranu těchto osob.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Klíčová slova: