Ceny SozialMarie už podvacáté

Mezi 15 oceněnými byly i dva projekty z České republiky - od společností Revenium a O KROK.

Ve středu 1. května 2024 byly uděleny ceny SozialMarie patnácti výjimečným sociálně inovativním projektům z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Nejlepší inovativní projekty vybrala porota z 288 došlých přihlášek. Ceny byly předány během slavnostního večera ve vídeňském Theater Akzent před zraky široké veřejnosti.  

1. cena (15.000 €): housing first austria (Rakousko) 

2. cena (10.000 €): I stand up for you/I stand up for myself  (Maďarsko)

3. cena (5.000 €): Reminiscence in the Museum (Hungary)   

 

Letošní hlavní cenu získal rakouský projekt housing first austria (https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9520), jehož cílem je ukončit bezdomovectví přímým přesunem jednotlivců do dostupného bydlení. Sociální pracovníci doprovázejí příjemce v průběhu celého procesu, přičemž počáteční náklady jsou hrazeny z prostředků projektu. Prostřednictvím systémové spolupráce s bytovými družstvy, nevládními organizacemi a vládními institucemi usiluje housing first austria o spravedlivý přístup k cenově dostupnému bydlení, čímž bojuje proti bezdomovectví. Iniciativa byla oceněna za obětavou advokacii, která prokazuje celostátní a systémový dopad v boji proti bezdomovectví.

 

Druhou cenu získala maďarská iniciativa zaměřená na boj s obchodováním s mladými lidmi ve státní péčiI stand up for you/I stand up for myself (https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9322), která se vyznačuje holistickým přístupem. Aktivně zapojuje cílovou skupinu, posiluje její postavení a nastavuje nový standard pro podobné programy.

 

Třetí cenu získal rovněž maďarský projekt Reminiscence in the Museum (https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9487). Tato iniciativa mění způsob, jakým jsou muzea koncipována pro lidi s demencí, a vytváří výstavy, které podporují kognitivní funkce a nabízejí terapeutický přínos. Proměňuje návštěvy muzeí v duševně obohacující zážitky a využívá léčivou sílu umění k podpoře lidí s demencí.

 

Dalších 12 projektů získalo cenu ve výši 2 000 eur, mezi nimi i dva projekty z České republiky: 

 

Troublegang

Kdo stojí za projektem: O KROK s. r. o.,https://www.okrok.eu/

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9283  

Projekt proměňuje zřejmé hendikepy v superschopnosti! Lidé se zdravotním postižením jsou díky svému omezení těmi největšími experty na přístupnost pracovišť. A to jak prostřednictvím fyzického testování pracovních pozic a dostupnosti pracoviště, tak bourání bariér mezi stávajícími zaměstnanci. Troublegang je tým složený ze čtyř lidí s nejběžnějšími typy hendikepu, který testuje pracovní pozice u zaměstnavatelů. Následně na ně dosazuje vhodné lidi s konkrétním typem hendikepu. Odhalení jsou vskutku bizarní, kdy např. člověk se ztrátou zraku může pracovat v třídírně?!

  

Bioplynová stanice

Kdo stojí za projektem:Revenium, z. s., www.kokorin12.cz/bioplynka/

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9424

V rámci pražírny NATURPARK 12 vznikla malá bioplynová stanice schopná produkovat bioplyn k dalšímu využití, včetně využitelného biologického hnojiva pro podporu růstu rostlin. Cílem projektu je další rozvoj funkčního integrovaného celku, který má významný potenciál úspěšné komercializace nejen na českém trhu v oblasti bio a cirkulární ekonomiky. Produkt je možné nabídnout k užití dalším sociálním podnikům a subjektům v oblastech gastroprovozů či farmářství (např. školní jídelny, restaurace, hydroponie, pěstírny). Díky projektu byla navázána spolupráce s českými vysokými školami.

V užším výběru 34 nominovaných projektů se objevily další tři inovativní české projekty: 

 

Dokusérie Z očí do očí

Kdo stojí za projektem: Institut pro restorativní justici/ Institute for restorative justice ,https://www.zocidooci.cz/

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9546

 

FandiMat

Kdo stojí za projektem: Fandi mámám z.s., https://fandimat.cz/

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9265

 

Práce se sexualitou a vztahy v dětských domovech

Kdo stojí za projektem: Freya, z. s., https://www.freya.live/cs/o-nas/sit-pro-vzajemne-uceni

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/9237

 

 Dobrovolný mentoring čestných patronů  

Čestnou záštitu nad oceněnými nebo nominovanými projekty přebírají každoročně inspirativní osobnosti z celého regionu SozialMarie. Projekty dle vlastního výběru pak v následujícím roce aktivně doprovázejí a podporují. V letošním roce sečeským patronem stal Marek Mencl, podnikatel, designér služeb a facilitátor, který spoluzaložil designérské a inovační studio Pábení (více viz. https://www.sozialmarie.org/cs/cena, níže na stránce).

 

Kateřina Ptáčková

 

 

 

Klíčová slova: