Ceny SozialMarie pro rok 2023 byly uděleny, mezi oceněnými jsou i dva české projekty

V pondělí 1. května 2023 byly uděleny ceny SozialMarie patnácti výjimečným sociálně inovativním iniciativám z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Nejlepší inovativní projekty vybrala porota z 288 došlých přihlášek. Ceny byly předány během slavnostního večera ve vídeňském Theater Akzent před zraky široké veřejnosti.  

1. cena (15 000 €): Dlouhý žebřík – přístup pro samosprávy (Maďarsko) 

2. cena (10.000 €): Kdo Vlastní Slovensko? – Who Owns Slovakia? (Slovensko) 

3. cena (5.000 €): Community Roma Doula Service (Maďarsko)   
 

První letošní cenu SocialMarie získal projekt Long Ladder – Approach for Local Governments z Maďarska (https://sozialmarie.org/cs/projects/9101), který spočívá v organizaci komunitních služeb pro obyvatele vesnice v odlehlém regionu - sdílení zemědělského a zahradnického vybavení namísto jeho vlastnictví nejen šetří peníze, ale je také prospěšné pro životní prostředí. Projekt posiluje myšlenky místní ekonomiky založené na solidaritě a udržitelnosti namísto soukromého vlastnictví.  

Druhou hlavní cenu získala iniciativa Kto Vlastní Slovensko? – Who Owns Slovakia? (https://sozialmarie.org/cs/projects/9064).  Projekt nevládní organizace Transparency International Slovensko se zaměřuje na podporu fair trade a etického nakupování. Portál #Kto vlastní Slovensko poskytuje účinný nástroj ovlivňování způsobu, jakým se utrácejí peníze v odvětví cestovního ruchu, a to odhalováním hospodářských nekalostí a korupce.  

Třetí hlavní cenu získal projekt Community Roma Doula Service z Maďarska (https://sozialmarie.org/cs/projects/8995), který podporuje znevýhodněné ženy, které jsou kvůli své sociální a ekonomické situaci zranitelnější vůči porodnickému násilí. Cílem projektu je bojovat proti porodnickému násilí nabídkou komunitní služby duly a podporou sebeorganizace romských žen.  

Dalších 12 projektů získalo cenu ve výši 2 000 eur, mezi nimi i dva projekty z České republiky: 

Medici na ulici  

Projekt Medici na ulici zapojuje studenty zdravotnických oborů do pomoci lidem bez domova s asistencí ve zdravotní péči. Buduje pozitivní přístup budoucích lékařů, lékařek a zdravotních sester k lidem bez domova, odpovědnost mladé generace za svoji společnost, podněcuje pocit sounáležitosti, solidarity, entuziasmu a vzájemné pomoci. U lidí vyčleněných ze společnosti se snaží obnovovat důvěru v sociální systém, ve zdravotnictví a v samotnou lidskost.  

Mobilní aplikace Preventivka 

Jedním z důvodů, proč lidé umírají na rakovinu, infarkt nebo mrtvici, je nízká úroveň zdravotní gramotnosti. Preventivka je mobilní aplikace, která svým registrovaným uživatelům připomíná preventivní prohlídky, vyhledává specialisty a poskytuje komplexní databázi informací o zdraví. Umožňuje, aby lidé činili informované rozhodnutí o svém zdraví. Největším dopadem aplikace je zvýšení zdravotní gramotnosti a návštěvnosti preventivních prohlídek. 

V užším výběru 34 nominovaných projektů se objevily další tři inovativní české projekty: 

Freya, z. s.: Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních. 

(https://sozialmarie.org/cs/projects/9058https://www.freya.live/cs/o-nas/realizovane-projekty/4/systemove-zavadeni-prace-se-sexualitou-a... 

Kikiriki Games s.r.o.: Bezbariérové herní studio Kikiriki Games 

(https://sozialmarie.org/cs/projects/8936https://kikirikigames.com/

Zachraň jídlo: Zachraň oběd 

(https://sozialmarie.org/cs/projects/8904https://zachranobed.cz/

 

Kateřina Ptáčková

 

 

Klíčová slova: