Ceny MOSTY za rok 2023

Návrhy na ocenění přijímá NRZP ČR do 31.12.2023, předávání cen MOSTY  se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě. 

Oceňovány budou projekty a osobnosti ve čtyřech kategoriích, jak je uvedeno v nominačním archu, který naleznete v příloze. 

Návrhy můžete posílat buď elektronickou poštou na adresu j.chudy@nrzp.cz nebo písemně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Návrhy mohou podávat všichni občané České republiky a všechny instituce.

Klíčová slova: