Ceny MOSTY za rok 2022

Vedení NRZP ČR se rozhodlo prodloužit lhůtu pro zasílání návrhů na ocenění, a to do neděle 15. ledna 2023.

NRZP ČR již v roce 2003 začala s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY, a to v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2022 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v únoru 2023 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v březnu 2023 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom.

Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři.  Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Nová a definitivní uzávěrka pro podávání návrhů je do 15. ledna 2023.

Písemné návrhy na předepsaném formuláři odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 16. května 2023 od 15.00 hodin ve Slovanském domě v Praze.

 

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: