Ceny MOSTY 2011 získali...

21.03.2012 12:00

„Není pravdou, že existují jenom špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že stále existují takovéto akce, které oceňují dlouhodobou, cílenou a systémovou pomoc osobám se zdravotním postižením,“ prohlásila manželka prezidenta České republiky, paní Lívia Klausová, a zahájila tak slavnostní udílení cen Národní rady zdravotně postižených – Mosty 2011.

MOSTY, symbolizující pomyslné propojení života lidí, oceňují mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením. Letošní, v pořadí již devátý ročník, konaný 13. března 2012 v pražském Top Hotelu, moderoval Aleš Cibulka. Hned na začátku více než dvouhodinové akce přivítal na pódiu Václava Krásu, předsedu Národní rady zdravotně postižených, který vyjádřil radost nad velkým množstvím zaslaných projektů, jež se konkrétním způsobem zasazují o minimalizaci rozdílů mezi zdravými a zdravotně postiženými.

Celkem bylo nominováno 67 projektů a osobností, ale pouze 20 z nich se během slavnostního udílení cen ucházelo o prvenství.
Jako nejlepší projekt instituce veřejné správy ocenila porota z řad členů předsednictva NRZP Správu Krkonošského národního parku, za projekt Krkonoše bez bariér. Ocenění z rukou Lívie Klausové, patronky akce, převzal ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka spolu s autorem projektu Michalem Skalkou. „Ocenění si velice vážíme. Utvrzuje nás v tom, že aktivity, které děláme, mají smysl. Tato zpětná vazba nám dává sílu pokračovat v navazujících projektech, “ pronesl pan Hřebačka v děkovné řeči a zdůraznil, že cílem projektu Krkonoše bez bariér bylo vytipování, zmapování a vyznačení vybraných tras v regionu Krkonoš, které mohou využít handicapované osoby. Všechny vytipované a vyzkoušené trasy jsou v současnosti vyznačeny turistickými značkami s logem vozíčkáře, označeny v letáku a zaneseny na mapovém serveru Správy KRNAP.
Ve druhé kategorii ocenila porota nestátní organizaci Globus ČR, která v rámci svého projektu „Cesty k lidem“ předala neziskovým organizacím 16 speciálně upravených vozidel pro přepravu tělesně postižených klientů. Více než 120 handicapovaných osob má nyní možnost cestovat do práce, školy, k lékaři, ale také například se svými kamarády na výlety.
Vítězem třetí kategorie se stali manželé Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád. Ocenění z rukou Zdeňka Škromacha převzal pan Krpálek. „S pořádáním národních abilympiád jsme začali s manželkou hned po převratu, kdy byl dán prostor zdravotně postiženým snažit se vlastními silami změnit tehdejší nepříznivou situaci.  Olympiády jsou takovým naším dítkem a získaného ocenění si nesmírně vážíme,“ řekl pan Krpálek po převzetí ceny v podobě skleněného mostu. Cena tak poputuje do Pardubic, centra České abilympijské asociace, kde se každoročně v květnu koná soutěžní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením.  
Zvláštní cenu převzal Miroslav Výmola, kostelník Katedrály sv. Václava v Olomouci, který inicioval zpřístupnění katedrály osobám se zrakovým postižením a významným způsobem se podílel na pořádání haptických výstav liturgických předmětů.
V průběhu podvečera vyzval moderátor Aleš Cibulka na pódium ostatní finalisty, jimž byl tímto dán prostor k vyjádření a následně předán diplom. Všichni finalisté ve svých poděkováních zdůraznili impuls a motivaci do budoucna, vyzdvihli týmovou spolupráci a podporu svých kolegů.
Ke slovu byla vyzvána také paní Anica Dvořáková, nominovaná ve třetí kategorii – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – za dlouhodobou, obětavou a záslužnou práci ve prospěch dospělých ohluchlých a přípravu speciálních kurzů. „Chtěla bych tímto moc poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas,“ promluvila do cele zaplněného sálu paní Dvořáková. „Myslím si však, že je mezi námi hodně těch, kteří by si toto ocenění zasloužili stejně, ne-li více,“ dodala skromně. Na závěrečném rautu mi paní Dvořáková během neformálního rozhovoru přiznala, že byla z nominace hodně překvapená a umístění v první pětici finalistů ji nesmírně potěšilo. „Mám obrovskou radost a ocenění považuji za jistou symbolickou tečku za svojí činností,“ poznamenala s úsměvem a dodala, že chtěla již letos oficiálně ukončit svoji práci pro ohluchlé, a přenechat místo mladším. „Získané ocenění mi však vlilo krev do žil,“ směje se, „a protože mám rozjednaný ještě jeden projekt, pokusím se jej dotáhnout do konce a uskutečnit.“  
Závěrečnou tečku za slavnostním udílením cen MOSTY 2011 představovalo hudební vystoupení skupiny Čechomor, které navázalo na 4 pěvecké vstupy Ladislava Kerndla a Terezy Kerndlové, a které se svými skladbami rozvibrovalo posluchače v sále.
Jako pravdivá se pro tento slavnostní podvečer ukázala slova náměstka primátora hlavního města Prahy, Ivana Kabického, jenž zdůraznil, že k budování nových mostů není třeba stavebních materiálů v podobě ocele a kamene, ale pouze vřelosti lidských srdcí. Mohli bychom si proto přát, aby toto spojení fungovalo i nadále, a mosty mezi lidmi zdravými a zdravotně postiženými se nejen podporovaly, ale také nadále udržovaly, a dokázaly tak neochvějně přestát i zlé časy.
 
Romana Procházková
 
 
Klíčová slova: