Ceny VIA BONA předány

06.10.2013 17:41

Druhým rokem po sobě překonalo soukromé dárcovství v Česku hranici 4 miliard korun a je tedy na vyšší úrovni než v předkrizovém roce 2007. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, jednotlivci darovali v roce 2012 částku přes 1,5 mld. Kč a jejich dárcovství narostlo nominálně o 3,5 %.

Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a dalšími partnery vyhlásila3. října vítěze 16. ročníku Cen VIA BONA za individuální a firemní filantropii. Slavnostní předání Ceny VIA BONA 2013 se konalo v pražském Kaiserštejnském paláci pod záštitou velvyslance Spojených států amerických, pana Normana Eisena.
 
Vítězi 16. ročníku se v jednotlivých kategoriích stali:
 
Cena novinářů pro individuálního dárce:
Martin Hausenblas
Podnikatel a majitel úspěšné firmy Adler s reklamním textilem je rodákem z ústeckého kraje. V roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 % svého ročního příjmu (v letech 2011 – 2012 částku ve výši 1 064 992 Kč). Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.
 
Cena za školní dobročinnost:
 
Studenti 3. lékařské fakulty UK Praha Scott Keel a Petr Oliva
Porota si v tomto případě cenila nadšení vysokoškolských studentů zprostředkovat zdravotně postiženým dětem neobvyklý zážitek a zapojit při tom i své spolužáky, budoucí lékaře. Před 4 roky založil Američan Scott Keel spolu s Petrem Olivou organizaci s názvem „Běhat s těmi, kdo nemohou“ („Running With Those That Can´t“), která podporuje děti na vozíku a mimo jiné se s nimi účastní pražských půlmaratonů. První půlmaratón běžel Scott s dalšími devíti studenty a dvěma chlapci postiženými obrnou na speciálních vozících, na které sehnali peníze částečně od fakulty a částečně sbírkou mezi studenty. „To, co jsme chtěli touto akcí přinést, byla inspirace a odvaha pro další rodiny, ukázat jim, že jde o více než jen o běh“, doplňuje Petr Oliva. Letos se běhu Prahou zúčastnilo rekordních 20 postižených dětí s téměř 130 běžci. Na závěr běhu byly speciální vozíky darovány zúčastněným rodinám.
 
Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:
Tomáš Slavata
Českého triatlonistu porota ocenila za dlouhodobou a intenzivní pomoc dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. K pomoci ho přiměl vlastní pohnutý životní osud. V současnosti spolupracuje s Nadačním fondem Albert a po celé České republice pořádá řadu sportovních aktivit a besed pro děti. To vše za cenu velkého osobního nasazení, jak je vidět i z jeho slov: „Téměř veškerý svůj čas, možnosti a schopnosti dávám do projektů pro děti, které mají podobně tvrdé výchozí podmínky, jako jsem měl kdysi já sám. Snažím se být vzorem, ukazovat jim cestu.“
Cena za otevírání nových cest:
Hana Machačová
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Paní Machačová je toho dobrým příkladem. Sama pracovně velmi úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa není lhostejná ke svému okolí. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc pro 2 postižené ženy, klientky Konta BARIÉRY. Podařilo se jí vybrat téměř 300 tisíc Kč. Netradiční způsob oslavy inspiroval další zaměstnance Kooperativy. Paní Machačová se charitě věnuje i v řadě jiných oblastí. Jak sama říká: „My, kteří máme v životě to štěstí, že máme dobrou práci, skvělé kolegy, přátele i rodinu, bychom měli pomáhat těm, kteří tolik štěstí neměli. A přispějí-li dobré věci moje narozeniny, tím lépe.“
 
Cena pro malou a střední firmu:.
Z-TRADE s.r.o.
Jedním z kritérií v této kategorii je, jakým způsobem je firma spjata s oblastí, ve které pomáhá a jakým způsobem se zajímá o výsledky své pomoci. Společnost Z-TRADE to vše velmi dobře splňuje. Sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu. Spolupráce se datuje od roku 2004, v současnosti ji Z-TRADE podporuje částkou 100 tisíc Kč ročně. Zároveň se majitelé firmy aktivně zajímají o činnost agentury a pomáhají s jejími aktivitami, např. s aukcí vín a zapojují do dění i své zaměstnance.


Cena pro velkou firmu
:
Česká spořitelna a.s.
Porota si cenila na příkladu České spořitelny, že dlouhodobě a systematicky podporuje oblast, která nepatří v české společnosti k příliš atraktivním: pomoc drogově závislým. Spolupráce s nevládní organizací SANANIM trvá od roku 2000 a za 13 let ji Česká spořitelna podpořila částkou téměř 35 mil. Kč. Zároveň je dlouholetým partnerem dalších organizací působících v této oblasti (Drop In, Podané ruce). Kromě finanční pomoci poskytuje i odborné znalosti (školení v PR, marketingu a fundraisingu), zaměstnanci se zapojují jako dobrovolníci v rámci Dne pro charitu.  
 
Čestná cena správní rady Nadace Via:
Olbram Zoubek
Jeden z nevýznamnějších českých sochařů byl oceněn za celoživotní podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Jeho díla patří k velmi žádaným, umělec je však neváhá darovat na různé dobročinné účely. Projekt Šance, který pana Zoubka nominoval, podporuje tímto způsobem již přes 13 let. Výtěžek z aukcí je věnován na pomoc ohroženým dětem. A co vede Mistra k této podpoře? Jeho odpověď je stručná: „Dobré srdce.“
 
 
 
Podle předběžných údajů Finanční správy ČR dosáhlo i loni soukromé dárcovství úrovně 4 miliard korun. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, dary jednotlivců meziročně rostly nominálně o 3,5 % a v roce 2012 představovaly částku 1,518 mld. Kč. Tento pozitivní nominální růst však znamená reálný růst o pouhé dvě desetiny procenta, neboť inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %.
„Dlouhodobá data ukazují, že firemní dárcovství reaguje citlivěji na ekonomické cykly. Oproti tomu je dárcovství jednotlivců více založeno na vztahu a důvěře, případně na emocích – také proto roste v okamžicích velkých humanitárních katastrof, ale na druhé straně má i tendenci „vyrovnávat“ poklesy ekonomiky. Dobrá zpráva letošní Ceny VIA BONA je, že jak firmy, tak jednotlivci ukazují, že štědrost má své jasné místo ve společnosti, a to je dobře,“ říká Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.
 
Silným příběhem letošního ročníku Ceny VIA BONA je osud triatlonisty dvaatřicetiletého Tomáše Slavaty z Prahy, který se stal jednoznačným vítězem kategorie Srdcař roku. Tomáš, se dnes neúnavně věnuje pomoci potřebným dětem. Sám pochází z problematické rodiny, kdy ho vychovávala převážně ulice. V době dospívání v sobě Tomáš objevil nečekanou vůli svůj život změnit, a to díky sportu. V 21 letech si vzal do pěstounské péče dva nezletilé synovce a nabídl jim zázemí, které v dětství postrádal. Vedle toho začal organizovat řadu sportovních aktivit pro děti, jimž chce svým příkladem ukázat, že i přes nepřízeň osudu a těžké dětství lze v životě dosáhnout svých snů.
 
Inspirující je i příklad Američana Scotta Keela. Ovlivněn kulturou, ve které má dobročinnost dlouholetou tradici, se rozhodl pomáhat postiženým dětem v České republice. Jak sám uvádí: „V mém dětství a dospívání mě zásadně ovlivnili mí rodiče, kteří mě naučili lásce k lidem kolem a dobročinnosti. Je ale nutné si uvědomit, že ne všechny děti mají toto ze svých rodin a proto je nutné investovat do vzdělávacích a sportovních aktivit, skrz které jim můžeme tyto hodnoty předat.“
 
Letošní ročník Ceny VIA BONA přináší ještě jednu příznivou zprávu, firmy už nepodporují jen líbivá témata typu vzdělání a péče o děti, ale nebojí se své jméno spojit s pomocí drogově závislým nebo umírajícím. Letošním příkladem je vítěz v kategorii velká firma – Česká spořitelna podporující sdružení Sananim, nebo i jeden z finalistů Ceny Nadační fond Avast pomáhající hospicovému sdružení Cesta domů. 
 

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená z patnácti zástupců předních českých médií.

Klíčová slova: