Cenu Olgy Havlové získala Martina Půtová

Ocenění získala za pomoc lidem po úrazu popálením. Sama utrpěla podobný úraz, z nějž se léčila 3 roky. Založila organizaci Burn Fighters, která nabízí lidem s popáleninami pomoc a podporu.

Angažuje se rovněž v projektu Návštěvy potmě, který pomáhá propojit nevidomé s osamělými seniory. Během slavnostního udílení v Praze byl oceněn i Vladimír Mikuláš, spolupracovník organizace ALSA, z. s, který vzešel z online hlasování o Ceně veřejnosti.

Cenu Olgy Havlové v roce 1995 založila Olga Havlová s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením a ocenit výjimečné osobnosti, které nezištně pomáhají ostatním. Odborná porota, která rozhoduje o udělení ceny, letos stála před výběrem z celkem 22 nominovaných.

„Porota Ceny Olgy Havlové se rozhodla letos po nelehkém zvažování mezi 22 nominovanými ocenit Martinu Půtovou. Porotu oslovil rozsah její dobrovolnické činnosti a také téma, kterému se věnuje. Martina Půtová se sama musela vyrovnat s následky vážného popálení, kvůli kterému přišla o zrak. Po osobní zkušenosti dokáže poskytnout pacientům nejenom praktické rady, jak zvládat náročné poúrazové situace, ale dodává jim velikou sílu a motivaci. Také si velmi ceníme i osvětové činnosti Martiny na školách, kde se žáky beseduje o popáleninových úrazech,“ uvádí Monika Granja, ředitelka VDV.

Udělení Ceny Olgy Havlové novou držitelku velmi potěšilo. Věří, že to pomůže i k rozšíření povědomí o jejím projektu a tématu popálenin mezi veřejností.

 „Na začátku byla pouze myšlenka platformy, kde by popálení mohli sdílet své pocity a předávat si zkušenosti a informace.  Pokud máte někoho, kdo vás po propuštění z nemocnice podpoří, doporučí různé pomůcky či kontakty na fyzioterapie nebo lázně, na základě vlastní zkušenosti poradí s následnou péčí o jizvy, je to k nezaplacení. Snažíme se, aby na to lidé, kteří prožijí něco podobného, nebyli sami. Už jen pocit, že je tu někdo, kdo zažil to samé, zvládl to a má vcelku normální život, dodá podle mě velikou sílu a motivaci,“ říká Martina Půtová.

Laureátka Ceny Olgy Havlové Martina Půtová získala bronzovou plastiku „Povzbuzení“ od sochaře Olbrama Zoubka, kterou jí během slavnostního večera předala Milena Černá, předsedkyně správní rady VDV, a Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

V letošním roce nadace počtvrté udělila Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové. Letos porota určila pět nominací, které postoupily do online hlasování. Cenu veřejnosti získal Vladimír Mikuláš, spolupracovník organizace ALSA, z. s., který přes své vážné onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou pomáhá lidem s touto nemocí, ať už osvětou nebo speciálním cvičením na podporu dýchání. Vladimír Mikuláš obdržel diplom a  kamennou sochu „Souznění“ od afrického autora Phiniase Leona. 

Více o Ceně Olgy Havlové najdete zde: www.cenaolgyhavlove.cz.

 

Jana Taušová

Klíčová slova: