Cena za návrat do života

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.  Uzávěrka přihlášek je do 30. září.

Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná. 

Významným partnerem Ceny za návrat do života je Asociace veřejně prospěšných organizací. 

Oceněné organizace, kromě získání diplomu, získávají i možnost prezentovat aktivity v časopise Perspektivy kvality, který otevírá cestu pro oslovení potencionálních partnerů z oblasti výrobních i nevýrobních firem v ČR.  

Přihlášku s dotazníkem najdete na webu České společnosti pro jakost: https://www.csq.cz/clenstvi/udilene-ceny/cena-za-navrat-do-zivota

Monika Jindrová

 

 

 

Klíčová slova: