Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

07.07.2013 2:00

Přihlášky přijímá Vládní výbor pro zdravotně postižené občany do 30. září 2013.

Pro rok 2013 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení:
a)   televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);
b)   rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);
c)   tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).
Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje problematiku života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba.
2. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.
Další informace jsou na stránkách VVZPO.
Klíčová slova: