Cena SozialMarie

08.12.2013 21:29

Nadace Unruhe uděluje ceny pro úspěšné sociální inovátory ze zemí střední a východní Evropy, včetně celé České republiky – připraveno je 15 ocenění v celkové hodnotě 42.000 EUR. Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2014.

V loňském roce inovátoři z ČR výrazně uspěli jak v nominovaných, tak i oceněných projektech.

Bližší informace o podmínkách podpory, kritériích hodnocení projektů a přehled projektů oceněných v minulosti naleznete na stránkách nadace.

Klíčová slova: