Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Nominace v šesti kategoriích je možné podat do konce května.

V letošním ročníku Ceny sociálních služeb lze nominovat libovolný počet osob či organizací, pro každou je ale třeba vyplnil dotazník zvlášť.

Dotazník se vyplňuje on-line pomocí tohoto odkazu.

 

Kategorie jsou následující:

Dobrovolnictví

Nominujte osoby zasazující se o oblast dobrovolnictví jako koordinátoři, samotní dobrovolníci či organizace, které dobrovolníky přijímají, organizují a vedou.

 

Obec podporující sociální oblast

Nominujte prosím obec v Královéhradeckém kraji, která jakýmkoliv způsobem podporuje sociální oblast, ať už se jedná o inovativní přístupy, významné investice apod.

 

Inovace v sociální oblasti

Nominujte prosím sociální služby ve všech typech zařízení, neziskové organizace, rodinná centra, která využívají a přemýšlí o inovativních přístupech, asistivních technologiích, transformačních mechanismech a podobně.

 

Dlouhodobý přínos v sociální oblasti

Nominujte prosím sociální služby ve všech typech zařízení, neziskové organizace, rodinný centra, která v Královéhradeckém kraji poskytují péči osobám v nepříznivé životní situaci.

 

Osobnost v sociální oblasti

Nominujte prosím osobnosti napříč spektrem sociální oblasti, sociální pracovníky obecních úřadů, sociální pracovníky ve službách, pracovníky v sociálních službách či manažery neziskových organizací.

 

Osobnost veřejného života

Nominujte prosím osobnost veřejného života, která svými činy prosazuje s podporuje sociální oblast.

Klíčová slova: