Cena pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXVIII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2021, fotografové do do 15. října 2021.

Podrobnosti jsou na stránkách VVOZP. 

Klíčová slova: