Cena Olgy Havlové poosmnácté

30.05.2012 1:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ji udělil Josefu Kočímu, sociálnímu poradci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Slavnost se uskutečnila v Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvězda v Praze za účasti předsedkyně správní rady Nadace Dany Němcové, Ivana M. Havla, Diany Sternbergové a dalších členů správní rady. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. V kulturní části večera vystoupil soubor Geshem a klavírista Tomáš Kačo. Slavnost moderoval Jan Rosák.
Cena Olgy Havlové se uděluje osobnosti, která navzdory svému těžkému zdravotnímu handicapu pomáhá ostatním. Cenu poprvé vyhlásila Olga Havlová v roce 1995, aby upozornila na život lidí se zdravotním postižením. „Seznam dosavadních nositelů Ceny Olgy Havlové je neobyčejně pestrý“, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Jsou mezi nimi muži i ženy nejrůznějšího stáří, typů zdravotního postižení i angažovanosti. Letošní nositel Ceny má těžké postižení dolních i horních končetin po cévním onemocnění. Díky své houževnatosti však zvládá každodenní zaměstnání,“ dodává M. Černá.
Josef Kočí se narodil v Jaroměři, žije v Ústí nad Labem. Dvacet šest let působil jako voják z povolání AČR, dále jako středoškolský učitel na sociálně-právní škole TRIVIS v Ústí n/ L. Nyní se v plném nasazení věnuje práci odborného referenta v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní a. s., a to především na oddělení lůžkové rehabilitace a protetiky. Zasazuje se o znovuzačlenění tělesně postižených pacientů po nemoci či úrazu do společnosti a běžného života. Jelikož sám v roce 2006 bojoval o život v nemocnici, má k těmto pacientům blíže a je pro ně velkou psychickou oporou. Josef Kočí je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání, je vynikajícím lektorem dobrovolníků, při kurzech jim přibližuje prostředí nemocnice, doprovází je přímo za pacienty, které ve spolupráci s lékaři a sestrami vytipovává pro působení dobrovolníků v oblasti podpůrné psychosociální péče.
Jsem si jistý, že ocenění, které by se mu dostalo, by sloužilo jako vzor pro lidi, kteří mnohdy vzdají svou situaci a zlomí je nemoc, nebo omezení, které po vyléčení přijde. V tom je pan Kočí vzorem,“ říká jeden z navrhovatelů J. Kočího na Cenu. 
Monika Granja
Klíčová slova: