Cena Olgy Havlové 2022

Nominovat vynikající jednotlivce, kteří se navzdory svému zdravotnímu handicapu angažují v pomoci ostatním, je možné od 1. února do 10. dubna 2022.

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout každý občan nebo organizace. Kandidáti jsou navrhováni prostřednictvím nominačního formuláře, kde se uvedou osobní údaje a kontakty navrhovatele a nominovaného, zdůvodnění kandidatury a přiloží se fotografie nominovaného. Nominační formulář vyplní navrhovatel online.

Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové se uskuteční dne 23. kvěrna 2022 od 17 hod v divadle Vzlet.

Další informace jsou na webu Cena Olgy Havlové. 

Klíčová slova: