Cena Křesadlo 2021 v Plzeňském kraji

Návrh na ocenění dobrovolníka může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace) do 24. září 2021.

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pořádá tento rok již XVI. ročník oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji Křesadlo 2021. Nominovat vybraného dobrovolníka je možné do 24. září 2021.

Cena Křesadlo má podtitul “cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”. Návrh na ocenění dobrovolníka může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

Loňský ročník byl dotčen koronavirovou epidemií a předání ocenění neproběhlo tradičně v prostorách DEPO2015. Věřím ale, že letošní ročník už se bude konat i za účasti veřejnosti. Nicméně na nestandardní situace jsme připraveni a nominovaní dobrovolníci o svá ocenění nepřijdou,” uvádí předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA Romana Štěpáníková.

Navržen může být každý, kdo dobrovolně působí nebo působil v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí. Může se jednat o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislou a neorganizovanou. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Nominační list je k dispozici online nebo ke stažení na stránkách www.doraplzen.cz. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen 21. října 2021 v prostorách DEPO2015 v Plzni. Akce se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové.

Křesadlo 2021 organizuje jako v předešlých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením, koordinováním a vysíláním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

Zdroj: Plzeňský kraj

Klíčová slova: