Cena hejtmana Ústeckého kraje

Návrhy na ocenění za rok 2022 lze podávat do 28. února 2023.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2022.

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

  • regionální rozvoj,
  • sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
  • věda a výzkum,
  • kultura,
  • sport.

 

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2023 na adresu:

Odbor informatiky a organizačních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 ÚSTÍ NAD LABEM          

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného. 

Další informace na stránkách Ústeckého kraje. 

Klíčová slova: