Cena Aplaus

07.01.2013 17:58

APLA přijímá do 15. března 2013 nominace do soutěže - znáte někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem anebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění?

Nominujte ho na cenu „APLAUS“!
„APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt, který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s. Jeho 1. ročník právě startuje.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích –
  1. děti a mládež do 18 let
  2. dospělí
  3. školy a zařízení pro mládež
Zúčastnit se soutěže je velmi jednoduché. Napište krátký „životního příběh“ člověka nebo zařízení, o němž si myslíte, že si zaslouží být nominován/o, a pošlete nám tyto údaje na e-mail: votyova@apla.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript, nebo poštou na: APLA Praha, S. Votyová, Na Truhlářce 24, 18200 Praha 8.

Nezapomeňte připsat, do které kategorie osoba či zařízení patří a důvod, proč ho nominujete. Nutné je nominované seznámit s tím, že jste je do soutěže přihlásili. A samozřejmě doplňte i kontakt na Vás. Po udělení souhlasu ze strany nominovaných budou tyto údaje zveřejněny na webu APLA Praha, stř. Čechy, o.s.

Porota složená ze zástupců odborné veřejnosti zabývající se PAS a partnerských organizací následně vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení, na kterém bude výhercům předána soška „APLAUS“ a věcné ceny, proběhne 2. 4. 2013 v Praze u příležitosti Týdnů osvěty autismu. Na akci budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili. Součástí slavnostního odpoledne bude kulturní program.
Uzávěrka nominací je: 15. 3. 2013.
Pravidla soutěže:
·         - tři kategorie (děti, dospělí, školská zařízení)
·         - musí se jednat o osobu (zařízení) z Čech, která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s PAS
·         - součastí nominace musí být zaslání stručného příběhu (důvodu nominace) této osoby (zařízení)
·         - zaslání nominací je možné poštou nebo e-mailem
·         - přihlášky podané po termínu nebudou zařazené
·         - vyhlášení vítězů bude na webu, vítězové budou kontaktováni osobně
·         - slavnostního odpoledne se zúčastní všichni nominovaní
·          
Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:
·         - děti a dospělí s PAS
·         - rodiny a blízcí dětí i dospělých s PAS
·         - spolužáci dětí a mladých lidí s PAS
·         - rodiče spolužáků dětí a mladých lidí s PAS
·         - pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách
·         - lékaři, psychologové, zdravotnický personál
Hlavním cílem projektu je zviditelnit a formálně ocenit přínos těch, kteří pomáhají lidem s autismem. V případě kategorie dětí a mladých lidí do 18 let věku je prioritním cílem vytipovat jednotlivce, kteří pomáhají dětem s PAS, tj. mají již v dětském věku vyvinutou velkou míru empatie a sociální cítění. Pokud bude přístup těchto dětí a mladých lidí veřejně oceněn, mohou se stát mezi vrstevníky uznávanou autoritou. Tento jejich „morální statut“ může velmi dobře posloužit i školám, a to zejména jako prostředek prevence šikany v dětském kolektivu. V rámci této kategorie budou moci být nominováni rovněž mladí lidé s PAS, kteří se i přes své vlastní omezení zasadili o zviditelnění a správné vnímání problematiky autismu širokou veřejností.
Díky tomuto projektu zvýšíme povědomí o problematice PAS. Současně alespoň symbolickou formou veřejně oceníme postoje a práci dětí i dospělých, kteří v minulosti lidem s touto diagnózou podali pomocnou ruku a byli jim podporou v těžkých životních situacích. Zábavnou a hravou formou také budeme demonstrovat „best practices“ pro práci děti s PAS, tj. na základě skutečných životních příběhů a situací.
Klíčová slova: