Čas na změnu

28.10.2012 14:11

Cyklus seminářů zaměřených na změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2014, a který zasáhne významně do života nestátních neziskových organizací, připravilo občanské sdružení Spiralis.

Dozvíte se důležité informace pro vaše kvalifikované rozhodnutí o budoucím fungování, o výhodách a nevýhodách jednotlivých variant řešení.

Nabízené semináře:

1. SPOLEK NAMÍSTO OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ (určeno především občanským sdružením s širokou členskou
základnou, kterou plánují zachovat i v budoucnu).

2. POBOČNÉ SPOLKY NAMÍSTO ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SDRUŽENÍ
(určeno stávajícím občanským sdružením,
která mají též organizační jednotky. Seminář upozorní na oblasti, které je důležité řešit dříve
než nová legislativa vstoupí v platnost).

3. OPS či ÚSTAV NAMÍSTO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ (určeno především stávajícím občanským sdružením,
která zároveň poskytují  sociální, zdravotní či vzdělávací služby. Bude zaměřen mj. na možnosti
transformace občanských sdružení).

4. VEŘEJNÁ SBÍRKA S NOVÝMI PRAVIDLY (určeno pro všechny typy neziskových organizací, které
pořádají sbírky).

5. S.R.O. či SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (určeno pro stávající neziskové
organizace. Seminář vás seznámí s novými možnostmi, které nabízí NOZ, a to tzv. "neziskové s.r.o."
a sociální družstvo).

6. POSTAVENÍ A ČINNOST NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKŮ
(určeno pro stávající
nadace a nadační fondy či pro ty, kdo zvažují založit tento právní subjekt pro své neziskové aktivity).

7. OPS VE SVĚTLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (určeno pro stávající OPS, které zvažují svoji budoucnost.
Nový občanský zákoník právní formu OPS nezná. OPS budou moci nadále existovat, nové však již nebude
možné od 1. 1. 2014 zakládat).

Semináře odborně povede a Vaše dotazy zodpoví JUDr. Lenka Deverová.

K přihlášení na seminář využijte prosím tento registrační formulář:
https://docs.google.com/a/skolka.org/spreadsheet/viewform?formkey=dDQ0bjRQZGg0OVB3ejc0bllIREhrdVE6MQ

Jakékoliv dotazy k organizaci a zajištění seminářů vám rádi zodpovíme telefonicky na 734 156 585, nebo 777 145 224, či e mailem na spiralis@spiralis-os.cz.

Klíčová slova: