CAMP pro návštěvníky se sluchovým postižením

V březnu pořádá Centrum pro architekturu a městské plánování v Praze dvě akce s tlumočením do českého jazyka a se simultánním přepisem. 

Ve středu 20.3. to bude vernisáž výstavy Planeta Praha a v úterý 26.3. diskuse z cyklu Velké změny Prahy na téma Terminál a severovýchodní městě.

 

Klíčová slova: