Budujme inkluzivní komunity pro všechny

Na Mezinárodní týden neslyšících připravila Česká unie neslyšících od 19. do 22. září 2022 řadu přednášek a dny otevřených dveří.

19. 9. pondělí

15:30 - 16:00 přednáška o aktuálních tématech Mezinárodního týdne neslyšících a Mezinárodního dne znakových jazyků

16:00 - 16:30 přednáška o tlumočnické službě

16:30 – 17:00 přednáška o redakci

20. 9. úterý

13:00 - 15:30 “Den otevřených dveří” Weblíčko na Havlíčkově

16:00 – 16:30 přednáška o simultánním přepisu

21. 9. středa

15:00 - 17:00 workshop výtvarné dílničky s Ivou Hay

09:00 - 15:00 "Den otevřených dveří" Centrum sociálních služeb ČUN Praha SAS

22. 9. čtvrtek

14:30 - 15:00 MoJa komunitní centrum

15:30 - 17:00 přednáška od SZÚ "Jak posílit naši odolnost před zimními měsíci”

Všechny přednášky budou v budově Česká unie neslyšících, z.ú. Dlouhá 729/37, Praha

Tlumočníci budou zajištěni.

Klíčová slova: