Brněnská onkologie vychází vstříc neslyšícím

31.01.2014 10:12

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka:
Neslyšící a nedoslýchaví pacienti brněnského Masarykova onkologického ústavu se teď snáz domluví s personálem. Aby jim všechno mohli správně vysvětlit a pomohli jim zvládnout vyšetření nebo pobyt v nemocnici, prošla část zdravotníků kurzem znakové řeči.

Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka:
10 znakujících sestřiček, piktogramy, na chodbách obrazovky s informacemi, co se v nemocnici děje. To všechno pro pacienty s vadou sluchu, navíc každý takový neslyšící nemocný už v evidenci dostane na kartu tuto speciální modrou samolepku.

Jana KOCOURKOVÁ, náměstkyně, MOÚ Brno:
Pacient nemusí při každém kontaktu se zdravotníkem upozorňovat na to, že trpí tímto handicapem, protože pro některé pacienty to může být přítěží.

Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka:
Zdravotničtí tlumočníci pomáhají už v evidenci. Jejich hlavní role je ale prostředník mezi lékařem a neslyšícím pacientem.

Eliška HALÁZSOVÁ, sestra tlumočnice ve znakové řeči, MOÚ Brno:
Rozuměla jste všemu? Dobře? A hodně jim to pomůže, protože vlastně jsou tady řádně orientovaní, mají pocit, že se o ně někdo stará, to je strašně důležitá. Když přijde, tak úplně je z toho nadšený, že my jim umíme pomoct.

Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka:
Je to pro vás pomoc?

Jana, :
Ano, je to pomoc pro všechny neslyšící.

Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka:
Podle Unie neslyšících fungují znakoví tlumočníci čím dál více také na úřadech. Problémy nemají na poštách ani v bankách. Masarykův onkologický ústav za svůj přístup k neslyšícím získal v celostátní soutěži titul Bezpečná nemocnice. V roce 2012 tam hospitalizovali 9,5 tisíce pacientů, z toho 843 mělo vadu sluchu. Za posledních 5 měsíců loňského roku využilo zdejších tlumočníků v ambulancích celkem 19 neslyšících pacientů. Jitka Volejníková, Česká televize.  

Klíčová slova: