Biosyntéza pro pomáhající osoby a profese

Workshop pro sociální pracovníky, inkluzivní/speciální pedagogy, psychology, terapeuty, osoby pečující a dobrovolníky pořádá 23. až 25. dubna a 17. až 19. května v Praze Český institut biosyntézy.

Kurz nabízí setkání s biosyntézou, která na člověka nahlíží jako na celistvý systém, jenž zahrnuje myšlení, emoce a tělesné akce. Přinese tak inspiraci pro využívání biosyntézy v praxi.

Na kurzu se účastníci budou zabývat možnostmi pro zvyšování citlivosti a vnímavosti k potřebám druhých i svých vlastních. V rámci edukace, prožitkové práce, příkladů dobré praxe a kazuistik tak získají ucelený pohled na problematiku péče o druhé. Seznámí se také s praktickými intervencemi použitelnými pro sebe s přesahem do vlastní profese. 

Kurz je akreditován MPSV a MŠMT

Zájemci o šestidenní workshop se mohou přihlásit přes webové stránky: https://www.biosynteza.cz/biosynteza-pro-pomahajici-osoby-a-profese, kdy první setkání se uskuteční ve dnech 23.4. – 25. 4. 2023. Pro více informací nás případně kontaktujte na mailu info@biosynteza.cz.

Další informace v přiloženém letáku.

 

 

Klíčová slova: