Biosyntéza pro pomáhající osoby a profese

Ochutnávkový  tříhodinovy seminář před vstupem do 6denního kurzu s akreditací MPSV pořádá 2.10. a 24.11. 2020 v Praze Český insitutut biosyntézy. 

Pracujete s rodiči dětí se zdravotním postižením nebo jinými dlouhodobě pečujícími osobami? Jaké jsou přínosy a pasti v péči o blízké? Znáte důležité milníky typické pro tuto formu podpory?

Nabízíme vám setkání s biosyntézou, která na člověka nahlíží jako na celistvý systém existující ve třech modalitách, zahrnující myšlení, emoce a tělesné akce. Přineseme inspirace pro využívání biosyntézy v praxi. Budeme se zabývat možnostmi pro zvyšování citlivosti a vnímavosti k potřebám druhých i svých vlastních.

Na ochutnávkový workshop bude navazovat 6-ti denní akreditovaný workshop. V rámci edukace, prožitkové práce, příkladů dobré praxe a kazuistik tak získáte ucelený pohled na problematiku péče o blízké a seznámíte se s praktickými intervencemi použitelnými pro sebe i druhé. Úvodní večer je možné absolvovat samostatně.

KURZ JE URČEN:

  • sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách
  • inkluzivním pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, terapeutům
  • pečujícím osobám, dobrovolníkům

Více informací na stránkách Českého institutu biosyntézy.

Klíčová slova: