Benefiční speciál pořadu ČT Zázraky přírody

Podpořená organizace bude mít příležitost prezentovat svoji činnost, oslovit širší publikum a také získá výnos z dárcovských SMS, které v průběhu vysílání diváci pošlou. Žádost je možné poslat do 31. května 2023.

Začátkem roku 2024 odvysílá Česká televize další benefiční speciál, který propojí pořad Zázraky přírody s charitativním nebo osvětovým projektem vybrané neziskové organizace.

Pokud byste se i vy rádi stali součástí benefičního speciálu Zázraků přírody, zašlete nám nejpozději do 31. května 2023 vyplněnou žádost. K žádosti přiložte návrh hostů a koncept propojení vaší organizace a pořadu Zázraku přírody. 

Natáčení benefičního speciálu proběhne na podzim 2023.

Dotazy k žádosti a benefičnímu speciálu můžete konzultovat s koordinátorkou charitativních aktivit.

Další informace na stránkách České televize.

 

Klíčová slova: