Benefice s Divokými husami

Nejbližší termíny podávání žádostí o granty jsou 31.12.2022 a 31.1.2023.

Program podporuje:

Princip tohoto programu spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, které sami uspořádáte (např. jarmark, benefiční koncert, divadelní představení, sportovní utkání apod.). Nadace výtěžek z této akce zdvojnásobí do výše 60 000 Kč.

Žádost musí být doručena nejpozději dva kalendářní měsíce před 1. dnem měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat. Uzávěrka žádostí probíhá 1 krát za měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce.

Rozhoduje datum doručení žádosti, nikoliv datum jejího zaslání. Později došlé žádosti budou automaticky vyřazeny.

Koho podporuje:

  • Nestátní neziskové organizace či sdružení dobrovolníků (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní právnická osoba) působící v sociální, zdravotní, charitativní a rozvojové oblasti. 

Další informace na stránkách Nadace Divoké husy.

Klíčová slova: