Benefice pro Nadační fond Umění doprovázet

Koncert houslisty Jaroslava Svěceného se koná v pondělí 28. listopadu v 19 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Světoznámý houslista Jaroslav Svěcený zahraje za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka pro Nadační fond Umění doprovázet, který již šestnáct let pomáhá českým hospicům. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu terénních i lůžkových hospiců. 

Nadační fond Umění doprovázet kromě finanční a materiální pomoci stávajícím a nově vznikajícím hospicům podporuje také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Fond je od roku 2009 členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Jarmila Neumannová

Klíčová slova: