Barometr českého zdravotnictví

Anonymní dotazník je určen pro pacientské organizace. 

Cílem druhého ročníku celostátního průzkumu je vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se musí pacientské organizace a jejich členové potýkat,a náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ambulancím a také samotným pacientským organizacím. 

Doazník je na webu HealthCare Institute. 

Klíčová slova: