Augmentativní a alternativní komunikace

25.02.2007 18:23
Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Stránky zabývající se touto problematikou obsahují také informace o vhodných pomůckách.
Klíčová slova: