Atlas přístupnosti centra města Brna

27.01.2013 14:04

Je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a k dispozici je v tištěné formě, ale i elektronické podobě na internetovém portálu města Brna.

Publikace přináší ucelené informace o přístupnosti objektů v centru moravské metropole. Materiál vychází z terénních cvičení a závěrečných prací studentů, stejně jako výsledků akademických pracovníků Geografického ústavu Masarykovy univerzity. V roce 2012 proběhla aktualizace sebraných dat Odborem zdraví MMB.

Atlas obsahuje informace o přístupnosti státních institucí, kulturních památek, muzeí a galerií, přičemž jsou v mapě zaneseny i stavby nepřístupné. Objekty občanské vybavenosti, např. bankomaty, banky, hotely, lékárny, restaurace, kavárny a nákupní pasáže, jsou vyznačeny pouze v případě, že jsou přístupné či částečně přístupné. Dále jsou v mapě zobrazena vyhrazená parkovací místa, zastávky a linky městské hromadné dopravy. Informace, které nebylo možné vyjádřit graficky, jsou uvedeny v textové části Atlasu.

Při tvorbě Atlasu přístupnosti autoři vycházeli z doporučené metodiky mapování přístupnosti z uživatelského pohledu a zároveň použili systém piktogramů, který vytvořila a pro účely publikace poskytla Pražská organizace vozíčkářů.

Práce na atlase byla financována v rámci řešení projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity MUNI/A/0966/2009 Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země.

Atlas se nachází na internetovém portálu města Brna.

Zdroj: Přes bariéry.cz

Klíčová slova: