APSS ČR chce zpřísnit kvalifikační kritéria pro pracovníky v sociálních službách

Násilí v sociálních službách řeší řada evropských zemí, včetně České republiky, přičemž Světová zdravotnická organizace odhaduje, že téměř 16 % osob starších 60 let je vystaveno projevům násilného chování. Proto 20. dubna 2023 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR uspořádala pod záštitou PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kulatý stůl na téma Proti násilí v sociálních službách. 

Účastnila se ho řada odborníků, kteří se shodli, že je důležité vzdělávat pracovníky v sociálních službách v problematice násilí, které často probíhá ve skrytu, je popíráno a zlehčováno. APSS ČR proto mimo jiné přichází s návrhem na změnu kvalifikačních kritérií pro pracovníky v sociálních službách.

V současnosti musí pracovník v sociálních službách po nástupu do služby absolvovat kvalifikační kurz, a to do 18 měsíců v souladu s § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.

Zkušenosti z praxe však ukazují, že poskytovatelé vysílají na kvalifikační kurz své zaměstnance až 10–15 měsíců po nástupu do zaměstnání. Z toho důvody chce APSS ČR zpřísnit podmínky a urychlit proces celoživotního vzdělávání. Vzdělávání by probíhalo ve třech stupních, přičemž první úroveň vzdělání by musela být splněna již do 3 měsíců po nástupu do sociální služby (tzv. základní kurz), druhá úroveň do 12 měsíců (tzv. univerzální kurz) a třetí, tzv. specializační kurz, do 18 měsíců po nástupu do sociální služby.

Zároveň by se kvalifikační kurz plnohodnotně věnoval problematice násilí, dosud totiž vzdělávání v této oblasti nebylo prioritou. APSS ČR chce také vytvořit manažerský monitorovací nástroj založený na sebehodnocení a soubor pravidel, jak postupovat při zjištění násilného chování v zařízení.

„Boj proti násilí v sociálních službách nikdy neskončí, protože stále bude určité malé procento potencionálních násilníků, patologických osobností apod. Je však nutné výskyty násilí a zneužívání co nejvíce eliminovat, vytvořit kontrolní mechanismy, zvyšovat kompetence a vzdělávání pracovníků, ale také mít jasně nastavená pravidla a postupy, jak násilí předcházet a jak ho řešit,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Kulatého stolu se jako přednášející účastnili PhDr. Olga Richterová, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb na MPSV ČR, Ing. Jiří Horecký Ph.D., MSc., MBA, prezident APSS ČR, PhDr. Pavel Čáslava, předseda Etické komise APSS ČR, Mgr. Petra Zdražilová, asistentka zástupce ombudsmana, Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D., ředitelka Domova pro seniory Máj České Budějovice, MgA. Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu, a Mgr. Robert Pisár, radní Karlovarského kraje.

Více informací k návrhu APSS ČR na změnu kvalifikačních kritérií naleznete na webu APSS ČR v sekci Aktuality, zde.

Petra Cibulková

 

 

Klíčová slova: